Starterswoningen

Het CDA wil blijvende aandacht voor starterswoningen om de leefbaarheid te behouden. Jongeren moeten in de regio en het liefst in de eigen woonkern kunnen blijven wonen. Daarom moeten kernen de mogelijkheid van woningbouw voor de eigen bevolking krijgen.