Leefbaarheid

Werkgelegenheid op het platteland wordt bevorderd door het toestaan van passende bedrijvigheid in leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Dit moet bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De leefbaarheid in kleine kernen en oude stadswijken hangt nauw samen met de beschikbaarheid van woningen en voorzieningen voor elke leeftijdsgroep. Maatwerk moet worden geleverd om in de specifieke woningbehoefte te kunnen voorzien. Leefbaarheid in kleine kernen wordt onder andere bereikt door goede sociale cohesie. Dit wordt bevorderd door ontmoetingsplekken voor mensen te creëren. Zowel dorpshuizen, als Kulturhuser, maar ook een dorps- of wijkplein bieden die mogelijkheid. Naast fysieke plekken hebben verenigingen en organisaties een belangrijke rol hierin. Oud en jong moeten kleine kernen en stadswijken blijven bevolken.