VKK/FDG

De leefbaarheid in kleine kernen en oude stadswijken hangt nauw samen met de beschikbaarheid van woningen en voorzieningen voor elke leeftijdsgroep. Maatwerk moet worden geleverd om in de specifieke woningbehoefte te kunnen voorzien. De subsidies voor de Vereniging van Kleine Kernen en de Federatie Dorpshuizen dienen daarom te worden gehandhaafd.