Otto van Verschuer

nieuws

Rijnbrug Rhenen

19 december 2018

Otto van Verschuer voerde het woord over de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen (Utrecht). Hieronder is zijn spreektekst over dit punt te vinden.

Groot en belangrijk
Het dossier reconstructie Rijnbrug bij Rhenen is een groot en belangrijk project. Hierbij zijn bereikbaarheid en onderhoud van het fysieke netwerk de doelen. De discussie loopt al lang en dat is op zich niet erg. Een project van deze omvang en complexiteit plan en realiseer je niet van vrijdag op maandag. Tijdens het hoogtepunt de financiële crisis was het probleem aanzienlijk minder nijpend dan het nu is. Nu we weer economische bedrijvigheid hebben en dus ook weer meer wegegebruikers en opstoppingen is het probleem des te zichtbaarder.

'Going Dutch'
Het proces zoals het nu door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld bestaat uit een oplossing voor de middellange termijn en een oplossing voor de lange termijn. De beide oplossingen zijn verdeeld onder de twee beheerders van de wegverharding te weten Utrecht en Gelderland. Zo is Utrecht verantwoordelijk voor de middellange termijnoplossing en Gelderland voor de langere termijnoplossing. Het Rijk is en blijft eigenaar van de brug. We moeten helaas vaststellen dat het Rijk hier een nieuwe versie van het Going Dutch principe introduceert. Lekker in een luie stoel in het zonnetje toekijken hoe je huis verbouwd wordt door de beheerders en voldaan constateren dat het er allemaal voor de komende jaren weer mooi bijstaat zonder ook maar enige bijdrage geleverd te hebben. We roepen GS dan ook op om nog weer meer energie te blijven steken om de rijksoverheid uit de luie stoel te krijgen en te bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen. De belangen zijn immers niet alleen regionaal maar zeker ook nationaal groot.

2x2 rijbanen
Er zijn in de loop der afgelopen tijden vele opties bekeken en besproken en we kunnen  constateren dat in 2017 door Provinciale Staten gekozen is voor reconstructie van de brug door een bovendek met 2x2 rijbanen aan te leggen. Dit zal voor de middellange termijn de meest haalbare oplossing zijn van de bereikbaarheidsproblemen. Als we verder kijken in de toekomst dan moeten we vaststellen dat de huidige voorgestelde maatregelen geen garantie zijn voor de verre toekomst. Dat weten we nu al. Echter door alsmaar naar de toekomst te kijken loop je het risico te struikelen over zaken die nu onder je neus liggen.
Nu de samenwerking met de Provincie Utrecht goed loopt en constructief te noemen is, is het momentum aanwezig om door te pakken en de hand aan de ploeg te zetten.
Voor wat betreft de oplossingen voor de langere termijn heeft GS toegezegd in 2020 een verkenning te willen starten naar hoe gedrag van weggebruikers is te beïnvloeden door nieuwe technologie etc.  Dat ondersteunt het CDA van harte.

Doorpakken
De CDA fractie komt dan ook tot de conclusie dat men nu moet doorpakken en het maken van plannen en het bekijken van mogelijke opties voor de verre toekomst even on hold zetten. Dit vertraagt het nu lopende proces en daar zit niemand op te wachten. 

Het CDA diende een motie mee in, die GS verzoekt uit te zoeken of de startdatum van de werkzaamheden kan worden vervroegd werd aangenomen.

 

Bron: Otto van Verschuer