On Hold

nieuws

Grote zorgen CDA over uitspraak Europees Hof over stikstof

8 november 2018

De Statenfractie van het CDA in Gelderland voorziet grote impact op belangrijke projecten in Gelderland zoals de doortrekking A15 en de aansluiting A1 A30. Ook voor de agrarische sector kan dit zeer grote gevolgen hebben.

Het Europees Hof van Justitie deed gisteren uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is in 2015 gestart door verschillende ministeries en alle provincies om natuur te beschermen tegen te veel stikstof afkomstig uit landbouw, industrie en verkeer. Bij de PAS worden de al de verwachte positieve effecten van bijvoorbeeld betere stalsystemen of vermindering van ammoniakuitstoot meegerekend. De rechter heeft geoordeeld dat dit alleen mag als dit onomstotelijk vaststaat.

Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de landbouw, industrie, bouwprojecten, mobiliteit en infrastructuur. De precieze impact is op dit moment nog niet in te schatten. Uit uitlatingen van het ministerie blijkt dat de vergunningverlening naar alle waarschijnlijkheid per direct moet worden stopgezet. Statenlid Engelina van Steenbrugge: 'Alles waar een stikstofemissie aan zit gaat hiermee on hold. Dat kan gaan betekenen dat de doortrekking van de A15, de aansluiting A1 A30 of de aanpak van knooppunt Hoevelaken worden stopgezet. Maar het kan ook flinke consequenties hebben op diverse inpassingsplannen nabij Natura 2000 gebieden die in de afrondende fase zitten of op bouwprojecten waar men al jaren mee bezig is om die te realiseren zoals het Word Food Center in Ede.' Het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten gesteld en wil weten wat precies de impact is van de uitspraak van het Europees Hof voor Gelderland.

Bron: Engelina van Steenbrugge