gerhardbos

nieuws

Goede zorg dichtbij, voor iedereen!

2 november 2018

De afgelopen week is Nederland opgeschrikt door het faillissement van twee Nederlandse ziekenhuizen en de gevolgen daarvan. Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen.

Met de faillissementen blijkt dat goede ziekenhuiszorg nabij, geen vanzelfsprekendheid is. Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is. Zeker in het geval van spoedeisende hulp en huisartsenposten is het noodzakelijk dat deze zich in de directe omgeving van mensen bevindt. De beschikbaarheid en de bereikbaarheid van medische zorg is door het faillissement van de ziekenhuizen verminderd. Ook geeft dit aan dat goede zorg dichtbij geen vanzelfsprekendheid is. Met het oog op de gezondheid van mensen en de leefbaarheid is het van belang dat mensen in Gelderland erop kunnen vertrouwen dat nu en in de toekomst goede zorg dichtbij beschikbaar is.

Uit onderzoek blijkt dat er meer financieel zwakke ziekenhuizen in Nederland zijn, ook in Gelderland.

De provincie Gelderland zet zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Het CDA Gelderland heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het college van gedeputeerde staten weten of zij de mening delen dat iedere Gelderlander recht heeft op ziekenhuiszorg in de omgeving. En wat zij gaan doen om dit te borgen.

Bron: Gerhard Bos