nieuws

ALV 6 oktober 2018

10 september 2018

 

 

Geachte leden van CDA Gelderland,

Beste CDA-vrienden,

 

Namens het bestuur van CDA Gelderland wil ik u graag van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Gelderland op zaterdag 6 oktober 2018.

 

Het belooft een feestelijk ochtend te worden met o.a. de verkiezing van de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en de nieuwe voorzitter van het bestuur van CDA Gelderland. Op de agenda staan verder het verslag van de Algemene Ledenvergadering 7 april 2018, de jaarverslagen van het CDA Gelderland, CDA Statenfractie en de gelieerde organisaties en de jaarrekening van 2017 en begroting van 2019. Alle vergaderstukken zijn vanaf 17 septembera.s. opvraagbaar bij de bestuurssecretaris, diede@cdagelderland.nl.

 

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op: 

Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

Mariënwaerdt, ’t Klooster 5

4153 RR Beesd

 

De agenda is als volgt:

 

Inloop (vanaf 9.30u)

De vergadering begint om 10.00u!

 1. Opening door de waarnemend voorzitter Anita Sørensen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 7 april 2018
 4. Behandeling jaarverslag CDA Gelderland, Statenfractie, Steenkamp Instituut, CDA Vrouwen, CDA Jongeren en CDA Senioren
 5. Fractie aan het woord
 6. Jaarrekening 2017 CDA Gelderland
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Decharge penningmeester
 9. Begroting 2019 CDA Gelderland
 10. Benoeming kascontrolecommissie

Pauze

 1. Benoeming onderzoekscommissie
 2. Verkiezing lijsttrekker Provinciale Staten (Het bestuur draagt Gerhard Bos voor als kandidaat-lijsttrekker)**
 3. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel (Het bestuur draagt Frank Wissink voor als kandidaat-lijsttrekker)**
 4. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe (Het bestuur draagt Roel Kremers voor als kandidaat-lijsttrekker)**
 5. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rivierenland (Het bestuur draagt Henk Driessen voor als kandidaat-lijsttrekker)**

** Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. U kunt deze voordracht richten aan Liza Kozlowska, secretaris CDA Gelderland via liza@cdagelderland.nl, met een cc naar de bestuurssecretaris Diede Balduk (diede@cdagelderland.nl). Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en de secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend. 

 1. Afscheid oud-voorzitter Peter Drenth
 2. Verkiezing voorzitter CDA Gelderland (Het bestuur draagt Jeroen de Jong voor als kandidaat-voorzitter)*

* Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld tot aan de aanvang van de betreffende algemene vergadering, indien hun kandidatuur door ten minste vijftig leden of twee gemeentelijke afdelingen wordt ondersteund en voor zover de tegenkandidaten instemmen met hun kandidaatstelling. U kunt de tegenkandidaat aanmelden bij Liza Kozlowska, secretaris CDA Gelderland via liza@cdagelderland.nl, met een cc naar de bestuurssecretaris Diede Balduk (diede@cdagelderland.nl).

 1. Bedanken interim voorzitter Anita Sørensen 
 2. Rondvraag

Afsluiting

 

 

Graag begroeten wij u op zaterdag 6 oktober aanstaande!

 

Namens het bestuur van CDA Gelderland,

 

Met vriendelijke groet,

 

Liza Kozlowska

Secretaris CDA Gelderland

 

— 

CDA Gelderland

 

06 41 49 55 14

liza@cdagelderland.nl

www.cdagelderland.nl