Maria Martens 2

nieuws

Maria Martens neemt afscheid van Eerste Kamer

6 september 2018


Maria Martens neemt afscheid van Eerste Kamer

Senator Maria Martens zal na de verkiezingen van 2019 niet terugkeren in de Eerste Kamer.  'Het Bestuur van CDA-Gelderland heeft mij opnieuw voorgedragen als eerste Gelderse kandidaat voor het Eerste Kamerlidmaatschap voor de periode 2019-2023. Dat is zeer eervol en heeft in het verleden ook geleid tot een hoge plaats op de lijst. Toch heb ik besloten om na 18 jaar volksvertegenwoordiger-zijn mij niet opnieuw te kandideren en het stokje door te geven aan de volgende generatie politici' zo heeft Martens vandaag laten weten.

Maria Martens kan terugkijken op een lange en intensieve loopbaan in de politiek. In 1999 werd Martens met voorkeursstemmen gekozen in het Europees Parlement waar zij in 2007 werd gekozen als voorzitter van het CDA-delegatie. Ook werd zij in 2007 gekozen tot Europarlementariër van het jaar. Daarvóór was zij studiesecretaris van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties(VKMO), secretaris Buitenland van een ontwikkelingsorganisatie en werkte zij in het onderwijs.

Na de Brusselse jaren keerde Martens terug naar Nederland waar zij in 2011 toetrad tot de Eerste Kamer. Zij is o.a. voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast haar volksvertegenwoordigende functies was Martens jarenlang actief in diverse besturen en gremia, waaronder lid College van Bestuur van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie SIMAVI en is zij o.a Lid Raad van Toezicht ’s Heeren Loo Zorggroep en lid van het bestuur van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. 

Dat Martens zeer betrokken was bij zowel de Europese, landelijke als ook lokale politiek blijkt ook uit de “4daagse Europaborrel” die zij jaarlijks organiseert tijdens de 4-daagse in Nijmegen. “Ik blijf zeker betrokken bij de partij”, zegt de Nijmeegse Martens, “maar nu wil ik kijken hoe ik mij op een andere manier dienstbaar kan maken voor de samenleving.”

Waarnemend voorzitter CDA Gelderland Anita Sørensen: “In de afgelopen 8 jaar hebben wij Maria ervaren als een kundige bestuurder en politica, betrokken CDA’er en ook als een warm mens. Het bestuur van CDA Gelderland is Maria dan ook heel dankbaar voor al het werk dat zij de afgelopen jaren verzet heeft in Den Haag, maar evenzeer voor haar betrokkenheid bij Gelderland. We zien er dan ook naar uit om in de toekomst op andere manieren met Maria samen te mogen werken.”