Engelina

nieuws

Column: Zomerreces = geen vakantie

6 augustus 2018

In het zomerreces schrijven de Statenleden om de beurt een blog waarbij zij terug kijken, vooruit kijken of zich uitspreken over een actueel thema. Dit keer is het de beurt aan Engelina van Steenbrugge.

Zomerreces = geen vakantie 

Op 4 juli is de laatste Provinciale Statenvergadering voor de zomer geweest en dan begint het zomerreces. Wat is zomerreces? Het zomerreces is een periode rond de zomermaanden juli en augustus waarin de Provinciale Staten geen geplande vergaderingen hebben. Omdat ik niet meer gebonden ben aan schoolvakanties, zijn mijn man en ik met onze hond Simba, in juni al op vakantie geweest. Het Statenwerk gaat gewoon door dus heb ik tijdens mijn vakantie de nodige mails gelezen en beantwoord, zaken geregeld en uitgezet. Nu heb ik reces en dat levert vrije tijd en rust op omdat ik niet steeds naar Arnhem hoef te rijden en er geen vergaderingen zijn. 

Is het vakantie? Nou nee, niet voor mij.Tijdens het reces kan je veel doen zoals afspraken maken met mensen die je graag wilt spreken. En werkbezoeken inplannen en uitvoeren die door drukte en andere verplichte zaken, nog niet zijn gerealiseerd. Daar heb ik nu alle tijd voor. De maand juli staat helemaal vol gepland met afspraken. Leuke afspraken met mooie mensen en een goed gesprek. Lekker bijpraten, zaken op een rijtje zetten en gelijktijdig tijd om rustig te lunchen.

Ik heb genoten van de koffie momenten met mensen die ik al te lang niet heb gesproken of gezien. Zoals met een trainer van het Steenkamp Instituut, het scholingsinstituut van het CDA. Ook heb ik goede werkbezoeken mogen brengen bij Protifarm in Ermelo en bij een camping op de Veluwe in verband met zwijnenoverlast. Mijn jongste zoon heeft zijn diploma behaald en we zijn bij de uitreiking geweest waar hij een extra certificaat uitgereikt kreeg in verband met het behalen van een 10 voor het vak Engels. Daar zijn we als gezin erg trots op. Ik heb mooie gesprekken mogen voeren met partners in het veld om te spreken over onderwerpen die spelen in de Staten of die straks op de agenda komen te staan van de commissie. Ook ben ik op ziekenbezoek geweest bij een CDA Staten collega. Gelukkig knapt ze weer op en gaat het de goede kant op, daar zijn we heel dankbaar voor. En ik heb heerlijk geluncht met een oud-voorzitter van de regio Rivierenland. En als nadere kennismaking een fijn gesprek gehad met de nieuwe gedeputeerde.

Wat ga ik in augustus doen? Er staat nogal wat op mijn to-do-lijstje. Zoals een blog schrijven, schriftelijke vragen maken en indienen, op zomerstage bij Staatsbosbeheer, een cursus volgen, met mijn man gezellig uit eten, op bezoek bij een tante die de respectabele leeftijd van 88 al heeft bereikt, voorbereiden van vergaderingen van de Zonnebloem waar ik voorzitter van ben, mijn dieren verzorgen en extra vertroetelen, in de tuin werken en de groenten uit de moestuin verwerken. En, niet te vergeten een speciaal lustrumfeestje organiseren voor mijn man die verjaart. Daarnaast werk ik een aantal dagen per week op de afdeling crisisbeheersing van een gemeente. Ook dat gaat gewoon door tijdens het zomerreces.    

Tsja, en dan is plots dit zomerreces ingevuld en grotendeels al voorbij. Mijn hoofd is leeg door deze to-do-lijst in die rustige periode van de zomer te kunnen afvinken. Ik kijk tevreden terug op dit reces en het geeft een fijn en rustig gevoel om zoveel tot uitvoering te hebben gebracht. Ik kijk met belangstelling uit naar het begin van het Statenwerk in september. 
Maar eerst wil ik nog ff een weekje op vakantie met manlief. Gewoon ff weg. Moet kunnen toch?

Bron: Engelina van Steenbrugge