Arnhem centrum oud

nieuws

Het verhaal van Gelderland

4 juli 2018

Het CDA heeft een motie ingediend om de geschiedenis van Gelderland goed in kaart te brengen. De motie werd aangenomen waardoor bij de begrotingsbehandeling later dit jaar de gedeputeerde een voorstel zal doen om dit financieel mede mogelijk te maken. Op dit moment ontbreekt een actueel en samenhangend wetenschappelijk verhaal van onze provincie. Volgens het CDA moet zo’n verhaal er komen, niet louter omwille van dat verleden, maar vanwege de betekenis van het verleden voor het heden en de toekomst. Dit verhaal kan als inspiratie dienen voor verschillende educatieve projecten, rondleidingen, exposities enzovoort. Een werkgroep onder leiding van Prof.dr. Dolly Verhoeven (Hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit) heeft al een gedetailleerde uitwerking van het project gemaakt.

Bron: Harold Zoet