Agrarisch Natuurbeheer

Het CDA vindt het belangrijk dat we agrarisch natuurbeheer stimuleren.Het CDA hecht aan de diversiteit van het platteland en wil dat de provincie het naast en door elkaar bestaan van de verschillende functies van het platteland bevordert: de agrariër als natuurbeheerder en het platteland met haar natuur als economische factor.