Bedrijventerreinen

Het CDA wil evenwicht aanbrengen tussen het behoud van het mooie Gelderland en de ruimte die nodig is voor economische bedrijvigheid.
Daarom zet het CDA in om de bundeling van bedrijven op regionale bedrijventerreinen financieel te ondersteunen.

Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen gaat boven de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerreinen kunnen intensiever worden benut door zuiniger ruimtegebruik en een duurzamere inrichting.
Het CDA wil minimaal 1.000 hectare verouderde bedrijventerreinen herstructureren.

Het CDA wil dat de provincie investeert in natte bedrijventerreinen en gemeenten faciliteert bij activiteiten waardoor het goederenvervoer over water wordt vergroot.Bij het plannen en aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen is een goede bereikbaarheid een voorwaarde. Daarbij wordt rekening gehouden met het lokale wegennet en de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt.Er komt een subsidieregeling om overlastgevende en verouderde bedrijven in woonwijken te verplaatsen naar bedrijventerreinen.