Huisvesting

Gelderland kent aan de ene kant een kantorenoverschot én aan de andere kant een woningtekort. Een stimuleringsregeling om wonen in kantoorgebouwen mogelijk te maken moet beide problemen oplossen.