HaroldZoet2018-2

nieuws

Voorjaarsnota 2018

4 juli 2018

Vandaag behandelen we in de Staten de voorjaarsnota 2018. Hieronder treft u de tekstuele bijdrage van fractievoorzitter Harold Zoet aan of u kunt onze presentatie bekijken waarin de highlights uit de bijdrage getoond worden.

Voorjaarsnota 2018 – Bijdrage Harold Zoet (fractievoorzitter CDA Gelderland)

Beleef Gelderland
Voorzitter, Beleef Gelderland. Beleef het Rivierengebied, beleef de Achterhoek, De stedendriehoek of geniet van de prachtige Veluwe. De foto van Daisy Vliegenthart gisteravond op facebook zal u zeker niet ontgaan. Wat zijn wij bevoorrechte mensen om in zo’n mooie Provincie te mogen wonen en leven.

Een Provincie continue in beweging.  Het WK skeeleren in Heerde, De zwarte cross in de Achterhoek en alle dorps en stadsfeesten door de inwoners van Gelderland zelf zijn en worden  georganiseerd. Sportclubs,  Dorpshuizen, familiebedrijven, Het MKB, de agrariërs en vele anderen maken allemaal deel van het kloppende hart van Gelderland

Wat een kracht komt er uit die samenleving, uit het bedrijfsleven uit de Gelderse dorpen en steden. Bij ieder werkbezoek zijn wij als CDA ieder keer weer onder de indruk van de betrokkenheid van de Gelderlanders.

Asbest eraf, zonnepanelen erop
Economisch gaat het goed in Gelderland. De werkgelegenheid heeft een ongelofelijke vlucht gemaakt. Het vinden van vakmensen wordt steeds moeilijker. Er is sterk behoefte aan meer praktisch opgeleide mensen.  Er wordt weer volop gebouwd, de sector die het de afgelopen jaren zo moeilijk had heeft nu moeite om goed personeel te vinden.  Personeel dat nu druk bezig is met het saneren van asbest maakt de overstap naar de bouw. Dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Er ligt nog steeds een grote opgave in onze Provincie om in 2023 alle asbest te hebben verwijderd. Er gebeurt veel op dit gebied. Gemeentes maken ook mooie stappen in samenwerking met de Provincie. Het CDA  is van mening dat hier nog meer moet gaan gebeuren. Een mooie combinatie van voordelen voor de volksgezondheid en ook het opwekken van zonne-energie is een prachtige uitdaging die wij als Provincie nog voortvarender op zouden moeten pakken. Onze voorkeur: zo veel mogelijk zonnepanelen op alle daken! Het CDA zou graag zien dat wij deze kansen nog meer voortvarend op zouden moeten pakken.

Kip met de gouden eieren
Voorzitter het zal u ook niet ontgaan zijn dat het CDA van mening is dat wij als Provincie veel kansen laten liggen. Wij zijn een welvarende Provincie. We hebben veel geluk gehad met de verkoop van Nuon naar Vattenval. Met dit geld en met name het dividend hebben wij als Provincie veel kunnen investeren in de samenleving. Zeg maar dat ons stamkapitaal de kip met de gouden eieren is. Maar wanneer wij deze kip rücksichtsloos gaan slachten (Excuus aan de partij van de dieren) weten wij ook dat de meerjarige investeringen ook niet meer kunnen. Een voorbeeld zijn een aantal andere provincies. Maar voorzitter, wij hoeven ook niet als een broedse kip op onze eieren gaan zitten.  Dat er ook maar iemand naar wijst wij gelijk van ons afpikken. Onze eigen CDA Dag-O-Bert heeft hier in de commissie en in de media volop aandacht voor gevraagd. Voorzitter ik zal u zeggen dat de reacties niet van de lucht waren. Organisaties groot en klein die moeite hebben om ondersteuningsaanvragen in te dienen en in een dolhof van regels en voorwaarden terecht leken te komen. In de ogen van het CDA moet en kan dit echt anders. Wanneer wij voortvarend willen blijven investeren moeten wij ook een goede praktische invulling geven aan deze processen om zo ook het partnerschap met organisaties en gemeentes nog meer echte kleur op de wangen te kunnen geven.  Wanneer organisaties afschrikken of in weken, maanden lange procedures gelijken te raken dan doen wij dus echt iets niet goed. Voorzitter, onze vraag is dan ook aan GS om hier nog eens heel goed en zorgvuldig naar wil kijken en het versimpelen. Vertrouwen en samenwerking moet de basis zijn tot dat het tegendeel bewezen is.

Duidelijkheid voor Geofort
Een voorbeeld hierin is bijvoorbeeld de vraag van Geofort die ongeveer met het gehele college in gesprek is geweest, allerlei suggesties zijn er gedaan en deze organisatie staat nog steeds met lege handen. Een prachtig project met gedreven mensen maar een onzekere toekomst. Is het cultuur ? is het educatie of is het economie, voor ons is dit juist het unieke van Geofort: het is alle drie. College het CDA wil u hierbij vragen om een oplossing te bieden.

Het verhaal van Gelderland
Voorzitter, ook de geschiedenis van Gelderland gaat ons als CDA aan het hart. We hebben onlangs het 600 jarig bestaan van onze provincie kunnen vieren. En wij vinden ook dat deze historie nog beter kan en moet worden in beeld gebracht. En daarom willen we ook een motie indienen met VVD, D66, PvdA, CU en SGP. Verhaal van hiertoe een voorstel te doen bij de begroting van 2019. En het dictum van deze motie luidt als volgt: De realisatie van het verhaal van Gelderland mogelijk te maken en hiertoe een voorstel te doen bij de begroting van 2019. Met de samenstelling van afspraken over de uitvoering en de Staten daarover nader te informeren en gaat over tot de orde van de dag.

360 miljoen voor duurzaamheid
Voorzitter, na de geschiedenis gaan we graag naar de toekomst. De toekomst  van Gelderland ligt in de handen van zijn inwoners. Wij als Staten mogen daar slechts een deel van uitmaken. Iedere dag bouwen 2 miljoen Gelderlanders aan een mooier Gelderland en wij werken daar als Staten graag aan mee. Een toekomst waarin energie gewaarborgd blijft, een mooi landschap, steden en duurzaam ondernemen en bouwen. Het CDA dient dan ook van harte de motie mee in om 360 miljoen extra te investeren de komende 12 jaar te besteden aan een goede energietransitie. De uitdaging zal blijven om dit ook samen op te pakken met de inwoners van Gelderland. Maar ook met de 206 partners in het GEA (Gelders Energie Akkoord). Groene energie, duurzame energie, minder afhankelijk van Rusland, minder belasting voor onze Groningse inwoners. Ook de zorgen en zware overlast die de inwoners daar treft, treft ons als Gelderlanders ook. Solidair zijn met hun doet recht aan hetgeen wat daar plaatsvindt.

Ambities en resultaten
Voorzitter, in het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland staan veel ambities. Veel is gerealiseerd. Het CDA is blij met de ontwikkelingen van het dubbelspoor in de Achterhoek, de insteek van het duurzaam openbaar vervoer, de leefbaarheid in dorpen en steden en de ontwikkelingen in de gebiedsopgaven. Steengoed vinden wij het programma steengoed benutten. Allemaal onderwerpen waar energie in zit! De voorjaarsnota geeft aan dat wij stevig op koers zitten.  Wat het CDA betreft handen aan de ploeg houden en zichtbaar voor en met onze 2 miljoen Gelderlanders resultaten neerzetten. Een goed voorbeeld hiervan is dat we op korte termijn zouden starten om langs alle provinciale wegen LED-verlichting neer te zetten. In welk gebied dan ook in Gelderland. Het CDA houdt van onze Gelderse streken. Het CDA hecht veel waarde aan een veilig, duurzaam, gezond en een toekomstgericht Gelderland.

Een Gelderland dat wij iedere dag met zijn allen beleven. Een provincie met een geweldig Gelders orkest waar muziek in zit. Ondanks een moeizaam proces is er een goede oplossing gekomen voor een van onze Gelderse parels.

Gelukkig denken wij in Gelderland niet alleen in stenen, wij bouwen ermee en gaan er mee verder. Het leven is zoveel meer! Beleef het samen in Gelderland. En met deze gedachten sluiten wij als CDA deze bijdrage af.

Bron: Harold Zoet