studierichting

nieuws

Onderwijs en arbeidsmarkt

11 april 2018

Onder de titel  ‘Samenscholing geboden’ debatteerde Provinciale Staten over de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt: twee wereld die niet zonder elkaar kunnen maar waar ook altijd een afstand tussen zit. Het CDA vindt dat we er aan moeten blijven werken om deze werelden te verbinden en die afstanden zo klein mogelijk te maken. En juist daar kan de provincie een rol spelen, bruggen bouwen.

Het boek Samenscholing geboden laat zien dat er enorm veel gebeurt om dit te doen, maar ook dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering. En het geeft ons inzicht hoe we dit kunnen doen. CDA heeft daarom een motie ingediend die oproept om dit boek nadrukkelijk mee te wegen in de evaluatie van ons eigen onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.  Dit zodat we hier volgend jaar ons voordeel mee kunnen doen bij de start van een nieuwe periode. 

Daarnaast willen we niet wachten. De urgentie is groot. Er zijn grote tekorten in de techniek en zorg. Ook onze eigen ambities, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie komen hierdoor in gevaar. Daarom willen we dat we snel starten met een aantal pilots die een bijdrage kunnen leveren aan deze problemen. 

Bron: Daisy Vliegenthart