Campus Wageningen

nieuws

Campussen: broedplaats voor kennis en ondernemerschap

11 april 2018

In de Statenvergadering van 11 april stonden de ontwikkelingen op de campussen van Arnhem, Nijmegen en Wageningen op de agenda. Die campussen bieden veel meer dan alleen onderwijs aan studenten. Op die plekken komen onderwijs en bedrijfsleven namelijk samen.

Door de fysieke korte afstanden zo klein mogelijk te maken ontstaan er samenwerkingen en crossovers. In Wageningen is te zien dat dat ook een aantrekkelijke werking heeft voor andere en nieuwe bedrijven. Niet alleen voor grote bedrijven als Unilever en FrieslandCampina maar ook voor starters. Een campus als een broedplaats voor kennis en ondernemerschap! Het CDA ziet het belang van deze broedplaatsen en vindt het dan ook van belang dat we daar als provincie een waardevolle bijdrage aan leveren. Aan dat vestigingsklimaat, om bedrijven aan te trekken, maar ook om ervoor te zorgen dat de al gevestigde bedrijven blijven. Een goed vestigingsklimaat is dan van essentieel belang. Juist daar kan de provincie toegevoegde waarde hebben.

Bron: Daisy Vliegenthart