dreamjob

nieuws

Een vacature voor gedeputeerde, hoe werkt dat eigenlijk?

5 april 2018

Sinds de aankondiging van Jan Jacob van Dijk dat hij vertrekt als gedeputeerde per 1 juni a.s., krijgen wij als bestuur en fractie veel vragen over de werving voor een nieuwe gedeputeerde. Want hoe gaat dat nu eigenlijk?

De fractie is verantwoordelijk voor het voordragen van een kandidaat aan Provinciale Staten. Provinciale Staten kiest uiteindelijk in schriftelijke stemming voor een kandidaat. Maar voor het zover is, gaat daar een heel proces aan vooraf. De Statenfractie van het CDA Gelderland heeft in het fractiereglement vastgelegd hoe het hele proces moet lopen en wie daarin welke rol speelt. Het fractiebestuur stelt een procedure, werkwijze en profielschets op en deze wordt vervolgens besproken met de fractie en vastgesteld. Daarnaast hebben we er voor gekozen om deze ook te bespreken met het bestuur van de afdeling Gelderland. Want op dit moment speelt ook de kandidaatstelling voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019. En het is natuurlijk belangrijk dat de twee zaken niet door elkaar heen gaan lopen. De fractie heeft er voor gekozen om heel gericht op zoek te gaan naar iemand die tot de verkiezingen in maart 2019 de gehele portefeuille van Jan Jacob van Dijk kan overnemen.

Het fractiebestuur heeft een selectiecommissie gevormd bestaande uit Kees van Baak, Bert Komdeur en Daisy Vliegenthart. Zij voeren gesprekken en komen uiteindelijk tot een aanbeveling voor gedeputeerde. Na advies van het bestuur en instemming van de fractie zal een kandidaat worden voorgedragen als kandidaat-gedeputeerde. In de Provinciale Statenvergadering van 30 mei a.s. zal Jan Jacob van Dijk afscheid nemen en vervolgens kiest Provinciale Staten de nieuwe gedeputeerde.

Heeft u vragen over dit proces? Neem dan contact op met fractiesecretaris Daisy Vliegenthart-Goedhart via daisy.vliegenthart[at]gmail.com.

Bron: Daisy Vliegenthart