Lochem supermarkt buiten

nieuws

CDA Statenfractie bezoekt Lochem

8 februari 2018

Het werkbezoek van de Statenfractie van woensdag 7 februari had plaats in de gemeente Lochem. Op het gemeentehuis werd de Statenfractie welkom geheten door een delegatie van de Lochemse fractie en kandidaten en wethouder Ingrid de Pagter. Fractievoorzitter Pieter Bas ter Maat gaf een presentatie over de ontwikkelingen in het centrum van Lochem. Zo is er het idee om de deels gedempte binnengrachten weer in ere te herstellen om zo het oude karakter van het stadje weer tot zijn recht te laten komen. Ingrid de Pagter lichtte ook nog initiatieven toe om de participatie te bevorderen waarbij bedrijven die vacatures hebben en bijstandsgerechtigden samen worden gebracht om te kijken waar matches mogelijk zijn.

Exel
De secretaris van de belangenvereniging van Exel en omstreken vertelde in het vervolg van het bezoek in het Exelse dorpshuis over de slechte bereikbaarheid in Exel, zowel in de kern als in het buitengebied. Exel lijkt net buiten het bereik van de 3 meest nabije masten te vallen. Ook liet de Statenfractie zich bij praten over de meest recente ontwikkelingen op het verder uitrollen van de glasvezelaansluitingen in het buitengebied.

De 3 'r'-en in Almen
In Almen werd de superrr bezocht, waarbij de 3 ‘r’-en niet staan voor de bekende trits ‘rust, reinheid en regelmaat’ maar voor ‘retail, re-integratie en relatie (tot het dorp)’. De superrr is een onderdeel van Support&Co en organisatie met 12 superrrs in Nederland. De superrrs worden deels gerund door mensen met een beperking en worden veelal opgezet in kleine kernen zoals Almen waar jaren lang geen supermarkt meer was.

LochemEnergie
Tot slot vertellen voorzitter Nico Groen samen met 2 compagnons over LochemEnergie, een burgercorporatie van zo’n 850 huishoudens dat 5 jaar geleden is opgericht. Zij houden zich bezig met tal van initiatieven: van elektrische deelauto’s  tot het maken en verkopen van een laadpaleninformatiestructuur en van zonneparken tot energiebesparing in de vorm van de inzet van energiecoaches. En dat alles zonder algemene subsidie (wel soms met projectsubsidies).