Fietsen Veluwe

nieuws

Meer aandacht voor recreatie en toerisme in heel Gelderland

1 februari 2018

Versnippering
Het huidige beleid van provincie Gelderland op het gebied van recreatie en toerisme is erg versnipperd. Een eenduidig en helder beleid is nodig om onze koppositie van binnenlandse vakantieregio te handhaven, vindt statenlid Daisy Vliegenthart (CDA). 

Groot belang recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme is een belangrijke economische drager in Gelderland. Het gaat om meer dan 61.000 banen, 6,3% van de Gelderse werkgelegenheid. De besteding aan de vrijetijdseconomie lag in 2016 op 3,2 miljard euro. We kunnen daarmee concluderen dat recreatie en toerisme zeer belangrijk voor onze provincie zijn.

Meest bezochte vakantieregio
Begin dit jaar is bekend geworden dat de Veluwe op de eerste plaats staat als meest bezochte binnenlandse vakantieregio. Ook is de provincie Gelderland dé fietsprovincie van Nederland. Om deze koppositie te behouden vindt het CDA het belangrijk dat er een duidelijk en overkoepelend beleid is op het gebied van recreatie en toerisme. Daisy Vliegenthart: “Het valt ons op dat het beleid op dit moment versnipperd is over meerdere beleidsthema’s en aandachtsgebieden. Denk aan Vitale Vakantieparken, diverse gebiedsopgaven, leefbaarheid, herinneringstoerisme, cultuur, natuur, beleidskader economie, etc.”

Eén beleid voor alle Gelderse streken
De Veluwe staat sinds dit jaar weer op 1. Ook de Achterhoek, Rivierenland en de regio Arnhem-Nijmegen zijn prachtige streken, die door toeristen niet mogen worden overgeslagen. Vliegenthart: “Wij menen dat het goed is dat er een heldere visie en vervolgens integraal beleid komt voor de hele provincie met een aandacht voor de diversiteit van de verschillende gebieden.”

 

Bron: Daisy Vliegenthart