Vliegveld lelystad

nieuws

Het luchtruim moet worden heringedeeld, voordat er extra vliegtuigen opstijgen vanaf Lelystad Airport!

11 januari 2018

De afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over Lelystad Airport. Het CDA Gelderland wil heel duidelijk zijn. Wij willen:

  • Openheid en transparante besluitvorming

  • Herindeling van het luchtruim zodat laagvliegen over grote delen van onze provincie niet meer nodig is.

Wij zijn niet tegen vliegveld Lelystad en denken dat dit een belangrijke economische kracht kan zijn voor de Noord Veluwe. Wel vinden wij het van het grootste belang dat de processen zorgvuldig worden doorlopen en de belangen van de inwoners van Gelderland worden meegenomen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, hebben we geen bezwaar tegen de opstelling van het vliegveld.

 

Openheid en transparantie

Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan. Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Op dit moment vinden er bestuurlijke overleggen plaats. Van deze overleggen zijn geen verslagen beschikbaar. Wij eisen transparantie. Bij dit soort grote, ingrijpende besluiten, die een groot maatschappelijk effect hebben, moet helder zijn wat er besproken en besloten wordt.

 

Herindeling luchtruim

De aanvliegroutes van en naar het vliegveld gaan laag over onze provincie heen. Dit brengt verschillende vormen van overlast met zich mee; geluidsoverlast, luchtkwaliteit maar ook de veiligheid. Dit zorgt dit voor overlast voor vele duizenden mensen en is niet nodig als het eerst het luchtruim wordt heringedeeld. Daarna willen wij dat er belevingsvluchten komen zodat mensen kunnen ervaren wat het betekent als er vliegtuigen op een bepaalde hoogte over hun huis vliegen.

 

Bron: Harold Zoet