waterfront

nieuws

CDAV: woningbouw, het nieuwe Waterfront

30 augustus 2017

 Uitnodiging voor CDAV leden en geïnteresseerden op  vrijdag 15 september 2017 in Harderwijk

 Thema:  Woningbouw  het nieuwe Waterfront

                 Stadswandeling          

Inloop vanaf  : 10.00 uur

Afsluiting        : 16.00 uur

Plaats              :  De Molen Havendijk 9 in  Harderwijk

Na ons bezoek aan de Eerste Kamer in juni organiseren we nu een bezoek aan Harderwijk. Het nieuwe  Waterfront is een plan waarbij er 1400 nieuwe woningen worden gerealiseerd, met bijbehorende passantenhaven, binnenhaven, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, twee parkeergarages en vele winkel horeca en leisurevoorzieningen.

 Bedrijvigheid en industrie verplaatsen naar andere locaties om plaats te maken voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water  Nu is het resultaat van die plannen duidelijk zichtbaar en zijn we benieuwd naar de effecten op economie,  werkgelegenheid, bevolkingssamenstelling en duurzaamheid.

Na de lunch zullen we onder leiding van Gerdien Morren een stadswandeling maken. Hierbij zullen ook de ontwikkelingen rondom de renovatie van het oude stadhuis aan de orde komen.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 Inloop met koffie en thee

10.15 Opening door de voorzitter Anne-Marie Vreman

10.30 Presentatie Nicolet  van Schoonhoven  van Synchroon

11.15 Waterfront  belicht vanuit de gemeente door   wethouder Jeroen de Jong

12.00 wandeling naar het Waterfront

13.00 Lunch bij Veluvia, Havendijk 1  en ALV

14.00 Stadswandeling onder leiding van Gerdien Morren

15.30 Afsluitende borrel bij Walhalla

16.00 einde  

Graag aanmelden voor 7 september CDAV Gelderland nelleke-jacobs@outlook.com
Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 10,--per persoon. Wij ontvangen de betaling graag vooraf op rekening NL78INGB 0003916543 t.n.v. CDA Vrouwenberaad Gelderland.

 

Hartelijke groet,

Anne-Marie Vreman,

Voorzitter CDAV Gelderland

 

Bron: Anne-Marie Vreman