CDA vlag

nieuws

Themabijeenkomst Sterke Samenleving Harderwijk 20 juni 2017

12 juni 2017

Themabijeenkomst Sterke Samenleving 

Op dinsdagavond 20 juni a.s. houdt CDA Gelderland een themabijeenkomst Sterke Samenleving in de Vischafslag in Harderwijk. Aanvang 19:30 uur, eind: 22:00 uur.  Ik ben vrijwilliger en wat doe jij? 

De inzet van de vele vrijwilligers in onze samenleving is van groot belang. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook kleinschalige initiatieven zijn vaak niet mogelijk zonder deze vrijwillige inzet.Het CDA streeft een samenleving na, waarin voorop staat wat je aan de samenleving bijdraagt. Vrijwillige inzet - voor bijvoorbeeld de lokale sportvereniging, het dorpshuis, de scouting enzovoorts - leidt tot een sterkere Gelderse samenleving, tot een leefbare Gelderse samenleving. 
Gelderland heeft een programma Leefbaarheid. Het doel van het programma is de sociale verbondenheid in de Gelderse samenleving te bevorderen. Dit vooral door het steunen van bewonersinitiatieven, waarbij mensen met elkaar activiteiten ondernemen in hun directe leefomgeving.  Graag spreken wij met je over wat je drijft, wat je zou willen veranderen en wat er volgens jou ontbreekt.

Als inleider spreekt Marlin Hobrink van platform AZC in Harderwijk. Na de inleiding zullen aan ronde tafels gesprekken plaatsvinden en aan het eind van de avond volgt een terugkoppeling. We wensen jullie een heel prettige en constructieve avond! 

Programma:

19:30 – 20:00 uur Inloop koffie/thee en een lekkernij

20:00 – 20:20 uur  Inleiding

20:30 – 21:15 uur  ronde tafel gesprekken

21:15 – 21:30 uur  korte pauze

21:30 – 22:00 uur  terugkoppeling en afsluiting

   We stellen het zeer op prijs als je van tevoren je opgeeft bij onze fractiemedewerkster Carla Koers, e-mail: carla@cdagelderland.nl of bestuurssecretaris Diede Balduk, e-mail: diede@cdagelderland.nl