nieuws

Bert Komdeur: Provincie neemt zijn rol bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit

29 mei 2017

Georganiseerde criminaliteit is een sluipend gif dat langzaam maar zeker leidt tot het afsterven van de wortels van de democratische rechtsstaat en gaat ten koste van economische sectoren en leefbaarheid”  Deze zin trof mij en staat te lezen in de Statenbrief “Weerbare Overheid”. Het drukt ons met de neus op de feiten en ook op onze taak.

Het bieden van veiligheid is een kerntaak van de overheid. Ook van de provinciale overheid. Een tegengif is nodig tegen het sluipende gif.

Voor de komende jaar is 1 miljoen nu gereserveerd voor het ondersteunen van gemeenten in de aanpak van criminaliteit en het tegengaan van de toenemende verweving van onder- en bovenwereld. We hebben weerbare gemeenten nodig. Zij hebben het moeilijk bij de handhaving op bijvoorbeeld bepaalde vakantieparken of in andere dossiers.

Juist de provincie moet als middenbestuur de regie nemen en zorgen voor een effectieve gezamenlijke aanpak. Daarom heeft het CDA samen met de VVD , D66 en PvdA een motie ingediend met het doel een verkenning te doen naar een provinciaal Veiligheidscentrum tegen Ondermijnende Criminaliteit (VtOC). Zo’n centrum moet aanvullend zijn op wat er al is en aanjager zijn ten behoeve van een sluitende aanpak. De motie werd met uitzondering van de fractie van PVV door alle partijen gesteund.

In het najaar komen we verder te spreken. Snelheid is wel geboden. Het is allang geen 2 voor twaalf meer!

 

Bron: Bert Komdeur