Bert Komdeur

nieuws

Bert Komdeur: Maak een einde aan de financiële obesitas

29 mei 2017

Bij de behandeling van de Jaarstukken heb ik namens de CDA-fractie de constatering gedaan dat de provincie Gelderland steeds meer heeft te kampen met “financiële obesitas” Onze financiële middelen hopen zich op, omdat wij ze niet meer op tijd krijgen weggezet in goede plannen voor Gelderland. Wij vinden het  een zorgelijke situatie dat in 2016 bijna 20% van de voorgenomen uitgaven in onze begroting niet is gerealiseerd. Dat is ruim 174 miljoen. Daarvan is het grootste deel doorgeschoven naar komende jaren, maar ook een deel  is een meevaller en kan worden gebruikt voor nieuwe projecten. Het is gemeenschapsgeld dat via onze kerntaken naar de inwoners van Gelderland moet gaan.

Daarbij hebben wij ook geconstateerd dat onze ambities groot zijn . “Het bord is nog niet leeg of we scheppen hem al weer vol” Lopen die ambities genoeg in de pas met het absorptievermogen van onze organisatie en niet in de laatste plaats met die van onze samenleving. Voorbeeld is ook de vertraging in de aanleg van de rondweg nabij Lochem.

Om de financiële obesitas te bestrijden is beweging nodig!  Strakker sturen en afspraken maken aan de voorkant. Versnellen waar het kan en knopen doorhaken in lange procedures. Dit klinkt overigens eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Maar de focus moet er zijn. Maar bij de afgelopen woensdag eveneens vastgestelde Midterm review zijn daarvoor voorstellen gedaan, die perspectief bieden.

 

 

Bron: Bert Komdeur