cdja

CDJA


Wij zijn er voor Gelderse jongeren die politiek interessant vinden. Draag je de christendemocratie een warm hart toe? Dan zijn wij er voor jou! Wij willen middels activiteiten jongeren interesseren voor de politiek en daarnaast het belang van jongeren laten horen binnen de politiek. Het CDJA Gelderland vind regionale afdelingen belangrijk. Op dit moment zijn er afdelingen op de Noord-West Veluwe, Foodvalley en Rijk van Nijmegen. De provinciale afdeling is er niet om naast de plaatselijke afdelingen allerlei extra bijeenkomsten te organiseren. Het Gelderse CDJA stelt zich juist ten doel om de bestaande afdelingen te versterken en nieuwe lokale initiatieven te ondersteunen.

Op de website, www.cdja.nl/gelderland, is alles te vinden over het CDJA Gelderland. Zo is er bijvoorbeeld te zien welke activiteiten er worden georganiseerd in Gelderland. Het bestuur van de jonge Gelderse christendemocraten bestaat uit Sarath Hamstra (voorzitter), Wouter de Vries, (penningmeester) en Gerjan van de Weg (interim-secretaris, politieke vorming).

Heb jij een mening? Wil jij het CDJA Gelderland vertellen hoe jij denkt over de zaken die spelen? Neem vooral contact op en denk met ons mee over christendemocratische politiek in Gelderland. E-mail: Gelderland@CDJA.nl