Engelina van Steenbrugge

Engelina van Steenbrugge


Functie:

woordvoerder vitaal platteland

Commissie:

Commissie RLW ( ruimtelijke ordening, landelijk gebied en wonen)Engelina van Steenbrugge wonende te Gameren. Een van de mooiste dorpen in de Bommelerwaard, het zuidelijkste puntje van de provincie Gelderland waar ons gezin met veel plezier woont, genietend van de rust en de ruimte die dit plattelandsgebied bij uitstek te bieden heeft.
Deze Statenperiode woordvoerder vitaal platteland in de commissie RLW.

Samen met Kees van Baak aanspreekpunt voor de regio: Culemborg, Buren, Tiel, Neder Betuwe, Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Druten, West Maas en Waal, Maasdriel, Zaltbommel en Nijkerk.

Als woordvoerder vitaal platteland wil ik mij inzetten voor een Vitaal Platteland. De agenda Vitaal Platteland biedt hiervoor ruimte en mogelijkheden. Met wonen en werken naast elkaar en begrip voor elkaar kunnen we samen zorgen voor het platteland. De agrarische sector heeft ruimte nodig voor de productie van voedsel,  bewoners willen ruimte om rustig te wonen en bedrijven willen ruimte voor verdere ontplooiing om de economie en leefbaarheid op het platteland vitaal te houden. Gelderland heeft heel veel natuur, dit moeten we koesteren maar ook goed onderhouden. Iedereen kan en mag van de natuur genieten. Daarnaast heeft iedereen de verantwoordelijkheid om  respectvol met de natuur om te gaan.

Als provincie Gelderland zijn we aangewezen om grofwild te huisvesten. Om het aantal dieren in de juiste verhouding te kunnen laten leven in de natuur, is een goed beheer onontbeerlijk. Om het juiste aantal dieren in stand te houden, zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken dienen nagekomen te worden. Tevens zijn er diverse mogelijkheden, ook nieuwe, om grofwild te beschermen zodat ze niet op de wegen voor aanrijdingen zorgen.  Een uitdaging die ik wil aangaan is het grofwild dat door beheer wordt weggenomen uit de natuur, te laten terugkeren als Wild op de Kaart. Zo ontstaat een kringloop voor het –meestal- biologische wild.

Kortom, nog veel werk te doen. Met plezier ga ik mij richten op de speerpunten: Vitaal Platteland, Grofwild en Landschap.  

Gelderland heeft bij uitstek mooie streken waar goede producten ontstaan,  waar iedereen van kan genieten, maar wat we samen met respect moeten behandelen en onderhouden. 

Zie hier voor meer informatie.Contactgegevens

LinkedIn

06-23339629