cdav

Bijeenkomst CDAV bij Waterschap Rijn en IJssel

22 juni 2018

Beste CDA V leden,

 
Op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op deze dag kiezen de inwoners van Nederland het nieuwe bestuur voor ‘hun’ waterschap. Om mooi op koers te blijven met onze missie als CDA Vrouwenberaad Gelderland nodigen wij Gelderse vrouwen uit om alvast een kijkje te komen nemen in de keuken van het Waterschap Rijn en IJssel, alvorens zich kandidaat te stellen voor het bestuur van één van de Gelderse Waterschappen. 

 

Bestuurders van de waterschappen zijn nauw betrokken bij belangrijke beleidskeuzes. Hun keuzes zijn mede bepalend voor de koers die de Gelderse waterschappen varen. Voor iedereen die benieuwd is wat het werk van een bestuurder van een waterschap inhoudt, organiseren we als CDAV op 22 juni 2018 een informatieve bijeenkomst.

 

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en heemraden. Voor het bestuur kunnen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapslijsten zich verkiesbaar stellen.

 

 

 

Wanneer?       vrijdag 22 juni 2018

Waar?             Waterschap Rijn en IJssel

                       Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem

                       tel. nr. 0314-369 369

                       Bezoek Rioolwaterzuivering Etten, Oude IJsselweg 7

                       7061 GK Terborg

                       0318-323 846

Hoe laat?        Inloop 9.30 uur, start 10.00 uur tot circa 15.00 uur

 

 

PROGRAMMA

 

10.00u Opening door Anne-Marie Vreman (voorzitter CDA Vrouwen Gelderland)

10.10u Inleiding door heemraad Frank Wissink en vervolgens presentatie over ons waterschap en toelichting/gesprek over het bestuurslidmaatschap

12.30.-13.30u Lunch met korte ALV

13.00 uur overdracht gastheerschap van heemraad Frank Wissink aan AB lid Johan Vennevertloo

13.30u vertrek naar Etten voor bezoek aan Rioolwaterzuivering

15.00u Afronding

Graag ontvangen wij jullie aanmelding vóór 10 juni 2018 bij CDAV Gelderland via: nelleke-jacobs@outlook.com 

Van alle deelnemers vragen wij een kleine bijdrage in de kosten voor deze activiteit van € 7,50 per persoon. Introducés zijn van harte welkom!

Wij ontvangen de betaling graag vooraf op rekening NL78INGB 0003916543 t.n.v. CDA Vrouwenberaad Gelderland.

 

Hartelijke groet,                                                                                 

 

Namens alle bestuursleden,

Anne-Marie Vreman  

voorzitter CDA Vrouwenberaad Gelderland

 

+31 (0)6 29463161

e-mail nelleke-jacobs@outlook.com

facebook www.facebook.com/CDAVGelderland

website cda.nl/cdav