84ab4456-8ce6-4b31-885f-55a212f25a7d

CDAS: themamiddag Waardig ouder worden

10 november 2017

Themamiddag vrijdag 10 november 2017, start 14.00 uur

Waardig ouder worden !!

 

"Te veel ouderen hebben het gevoel dat hun leven zinloos is geworden, dat ze niet meer van waarde kunnen zijn. Het is een gedachte die opkomt in een samenleving die ouderdom vaak onvoldoende waardeert. Die naar ouderenzorg kijkt als een kostenpost. En waarin er steeds minder tijd is om echt naar elkaar om te zien." Uit :Manifest Waardig ouder worden.

 

Manon vanderKaa, directeur van PCOB/KBO spreekt over dit thema

Mevrouw Lenny Geluk, (beoogd) CDA Tweede Kamer lid,reageert op de inleiding.

Na de pauze ruime gelegenheid voor discussie met de sprekers en elkaar.

 

Waar: Het symposium wordt gehouden in Zalencentrum Wieleman Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort tel 026-311 82 85.

Tijd: 13.30 uur inloop, 14.00 uur start bijeenkomst, 16.30 uur einde bijeenkomst

 

U bent van harte uitgenodigd! Ook introducés zijn welkom. Neem dus gerust belangstellenden mee.

Aanmelden is niet verplicht, maar kan via cdas@cdagelderland.nl

 

Wij hopen u op 10 november te mogen begroeten.

 

Namens het CDA Seniorennetwerk Gelderland,

Ria Aartsen,voorzitter